Geen boekings kosten
Boek uw arrangement online of bel 085-4836009

Privacy en veiligheid

Disclaimer

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend informatief verstrekt. Arrangementenweb levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de geboden informatie actueel is. Arrangementenweb sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade.

Inhoud

De door ons verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen  niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van ons.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van ons omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

En verder:

Grondbeginselen gegevens bescherming

Arrangementenweb respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van alle websites die onder beheer zijn bij Arrangementenweb. Alle persoonsgegevens die wij in ons bezit krijgen worden vertrouwelijk behandeld. Het is onze doelstelling om alle partijen een optimale dienstverlening te verstrekken en hierbij is soms het gebruik van bepaalde gegevens noodzakelijk. Arrangementenweb zal nimmer gegevens verstrekken aan andere partijen behoudens de gegevens welke noodzakelijk zijn om de boeking voor het arrangement bij de gekozen accommodatie te kunnen maken en bevestigen.

Welke gegevens worden door Arrangementenweb en de accommodaties verwerkt/ gebruikt?

Wij verzamelen de gegevens die door u worden ingevuld. Wij vragen slechts de gegevens die nodig zijn om een hotel reservering te maken. Via uw IP adres kunnen wij bij vervolgbezoeken aan onze websites de gebruiksvriendelijkheid bevorderen.

Cookies, hoe werkt het?

Een cookie is een zeer klein bestandje dat op uw schijf wordt geplaatst door een webpagina server. Het vergemakkelijkt sommige zaken, zeker bij vervolgbezoeken. Deze gegevens zullen nimmer worden misbruikt of aan derden worden verstrekt.

E-mail adressen

Wij bewaren en gebruiken alleen e-mail adressen die aan ons worden opgegeven. Deze e-mail adressen worden ook gebruikt voor interne marketing doeleinden zoals het toezenden van nieuwsbrieven met speciale en voordelige Hotel, Arrangementen of Uitjes aanbiedingen. Via de nieuwsbrieven kunt u zich overigens ook eenvoudig weer afmelden. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden voor commerciële doeleinden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen omtrent ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op via ons Contactformulier. Wij verzoeken u, voordat u contact met ons opneemt, eerst de pagina met de veelgestelde vragen door te nemen.